Sayfa Yükleniyor

Bilimsel Program

...

Bilimsel Program

Bilimsel Program
16 ARALIK 2021, PERŞEMBE
13:00-13:45

KURS 1: Kompresyon tedavileri, bandaj uygulamaları

Pınar Borman, Burcu Duyur Çakıt

13:45-14:30

KURS 2: Hidrocerrahi ile yara debridmanı

Tahir Özer, Mustafa Turan

14:30-15:15

KURS 3: Yarada büyüme faktörü uygulamaları

Çağrı Uysal, Erhan Güven

15:15-16:00

KURS 4: Yarayı yükten kurtarma, temas alçıları

Mahmut Kalem, Jeff van Ball, Ercan Şahin

16:00-17:00

KURS 5: Negatif basınçlı yara tedavisi uygulamaları

Cengiz Çetin , Kris Kieswetter, Cem Aydoğan, Birhan Oktaş , Emre Karakaya

18:00-18:30

AÇILIŞ TÖRENİ

18:30-19:30

AÇILIŞ KONFERANSLARI

-Çağlar boyunca Anadolu’da yara tedavisi - Ali Barutçu
-Unutamadıklarımız - Ramazan Kahveci
-Ölümsüz besteciler ve öldürücü mikroplar - Semih Baskan

17 ARALIK 2021, CUMA
08:30-10:30


08:30-08:50
08:50-09:10
09:10-09:30
09:30-09:50
09:50-10:10
10:10-10:30

OTURUM

Oturum Başkanları: İlknur Kepenekci Bayram, Ahmet Demir

-Doğru tanı için yarayı ve çevresini doğru değerlendirmeliyiz - Gaye Filinte
-Kronik yara tanısında radyologtan beklentilerimiz neler olabilir? - Ali Balcı
-Nöropatiyi iyi bilmemiz yara açılmasını önleyebilir mi? - Ayşegül Atmaca
-Fleksor tenotominin yaranın önlenmesi ve iyileşmesinde rolü var mı? - Jeff van Baal
-Yara doku kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları - Ebru Evren
-Yarada derin apse ve osteomyelit. Acil mi, elektif mi? - Giacomo Clerici

10:30-10:50 KAHVE ARASI
10:50-12:30


10:50-11:3011:30-11:50
11:50-12:10
12:10-12:30

OTURUM

Oturum Başkanları: Semih Baskan, Hatice Ayhan

LAF LAFI AÇIYOR; Debridman
-Cerrahi debridman mı? - Nilgün Ertaş
-Diğer debridman yöntemleri mi? - Ahmet Demir

-Yara hijyenini sağlamak için hangi antiseptikler? - Aydan Köse
-Şiddetli eksudalı yaralarda ideal tedaviler - Tuğbay Tuğ
-Yarada biyofilm. Tedavisi mümkün mü? - Esin Şenol

12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:00

UYDU SEMPOZYUMU – ABDİ İBRAHİM

Oturum Başkanı: Çağrı Uysal

Yara iyileşmesinde resveratrolün antioksidan etkisi -
Bengüsu Mirasoğlu, Murat Kendirci

14:00-15:40


14:00-14:20
14:20-14:40

14:40-15:00
15:00-15:20
15:20-15:40

OTURUM

Oturum Başkanları: Gaye Filinte, Neşe Saltoğlu

-Endokrinolog bakışı ile diyabetik ayak - Zeynep Oşar Siva
-Diyabetik ülserlerin tanısı ve prognozunda yeni yöntemler; cilt termometresi, infrared termografi ve lazer görüntüleme - Jeff van Baal
-Diyabetik ülserlerin önlenmesi, yeni kanıtlar - Luigi Uccioli
-Diyabetik ayak infeksiyonlarını nasıl tedavi ediyoruz? - Vusale Yashar
-Tedavide vakumlu kapamalar ile yarada proteaz ve büyüme faktörlerine etki edebiliyor muyuz? - Kris Kieswetter

15:40-16:00 KAHVE ARASI
16:00-17:40


16:00-16:20
16:20-16:40
16:40-17:00
17:00-17:20
17:20-17:40

OTURUM

Oturum Başkanları: Rıdvan Alaca, Ayişe Karadağ

-Ayakta oluşan yaralar diyabetik ülser mi, yoksa basınç yarası mı? - Paul Chadwick
-Palyatif bakımda yaralara nasıl bakıyoruz? - Gülçin Şenel
-Basınç yaralarının oluşumu ve risk değerlendirilmesi - Hatice Ayhan
-Basınç yaralarına fiziksel tedavi bakışı ve önleme - Kurtuluş Köklü
-Basınç yaralarında rekonstrüksiyonlar - O. Enver Aydın

17:50-19:00

SERBEST BİLDİRİLER

SALON 1 SALON 2 SALON 3

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 1
Oturum Başkanları:
Zeynep Oşar, İlknur Kepenekçi

258 - Diyabetik el; Kronik hastalığın acil komplikasyonu
Salih Cem Altunal, Çağla Çiçek, Barış Kanık, Gaye Filinte
259 - Botulinum Toksin A’nın Yara İyileşmesine Olan Etkilerinin Diyabetik Hayvan Modeli Üzerinde İncelenmesi
Barış Hazır, Volkan Tümer, Fatma Mert, Oya Evirgen, Hakan Uncu
181 - Distal Bazlı Peroneus Brevis Kas Flebi İle Alt Ekstremite Defet Onarımları
Ender Ceylan, Necati Demir, Anıl Pehlevan, Kadir Çiçek, Osman Enver Aydın
268 - Wagner Evre 4 Diyabetik Ayak Ülserlerinin Süperfisiyal Sirkümfleksiyel İliak Arter Serbest Flebin Rekonstrüksiyonu
Nuh Evin, Şeyda Güray Evin, Ethem Güneren
187 - Diyabetik Ayak Ülseri Tedavisinde Vakum Yardımlı Kapatma ve Otolog Trombositten Zengin Plazmanın Kullanımının Karşılaştırılması; İlk Sonuçlar
Hakkı Kürşat Çetin
180 - Kırıkkale Üniversitesinde Multidisipliner Takip ve Tedavi Edilen Diyabetik Ayak Ülserli Hastaların Analizi
Birhan Oktaş, Gözde Şengül Ayçiçek, Yasin Kozan
199 - Diyabetik Ayak Ülserlerinde Greft Ve Vakum Destekli Kapama Metodunun Birlikte Etkinliği
Abdulkadir Ciğer, Sezgin Topuz, Döne İmren
112 - Diyabetik ayak sendromunda major amputasyolar azalıyor mu? Serdar Gökay Terzioğlu, Betül Keskinkılıç Yağız,
Ufuk Utku Göktuğ, Bülent Çomçalı, Ahmet Gürer
221 - COVID-19 pandemisinin diyabetik ayak cerrahi tedavisi üzerine etkileri
Özge Melda Sancar, Ayşegül Celep, Seval Elmas, Mehmet Berksun Tutan
278 - Diyabetik hastalarda Fournier Gangreni rekonstrüksiyonu deneyimlerimiz
Anıl Pehlevan, Ömür Çerçi, Ender Ceylan, Kadir Çiçek, Osman Enver Aydın

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 2
Oturum Başkanları:
Seher Demirer, Gaye Filinte

156 - İnsan Isırığına Bağlı Yaralanmalarda Morbiditeyi Belirleyen Değişkenler
Mustafa Akyürek, Çağhan Benli
144 - İntrakraniyal Cerrahiler Sonrası Oluşan Kronik Yaraların Onarımı
İbrahim Giray Genç, Ahsen Öncü, Serhat Şibar, Ömer Hakan Emmez, Mehmet Sühan Ayhan
161 - Ekstremite doku defektlerinde erken dönem serbest flep ile onarımın geç dönem onarım ile karşılaştırılması: Güncel klinik yaklaşımımız
Ulvi Hasanov, Mehmet Gürler, Melekber Çavuş Özkan, Zeynep Deniz Akdeniz
210 - Kronik yaraların borik asit emdirilmiş poliüretan sünger ile tedavisi: randomize, kontrollü çalışma
Rana Kapukaya, Osman Çiloğlu
186 - Rekonstrüksiyon ve Replantasyon Uygulanmış Travmatik Yaralarda Doku Kaybının Önlenmesinde Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Etkisi
Eylem Koca Avan, Hande Akdeniz
257 - Covid pandemisi'nde perioperatif dönemde basinç yaralanmasi insidansi ve hasta ilişkili risk faktörleri: Türkiye'de bir hastane, kesitsel bir araştırma
Tuba Şengül, Asiye Gül
213 - Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Covid-19 Hastalarında Tıbbi Cihaza Bağlı Basınç Yaralanmaları
Tuna Ertürk, Demet İnangil, Elif Lale Pakdil, Nilüfer Ertürk, İlayda Türkoğlu, Ayşe Kabuk, Berna Dinçer, Hatice Erdoğan, Füsun Afşar, Ayşin Ersoy
263 - COVID-19 Pandemisinde Görev Alan Sağlık Çalışanlarında Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımına Bağlı Basınç Yaralanması Görülme Durumunun Belirlenmesi
Simay Akyüz, Hatice Ayhan, Kemal İpek, Hikmet Erhan Güven, Kerim Bora Yılmaz
137 - Covid-19 Aşısı Sonrası Gelişen Hemorajik Bül Olguları
Gamze Yerci
162 - Kronik yara tedavisinde Resveratrol’un yeri ve etkinliği: İlk sonuçlar
Murat Kendirci, İsmail Sezikli

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 3
Oturum Başkanları:
Gülçin Şenel, Nesrin Tan Başer

100 - Hastanede Yatan Yaşlı Bireylerde Basınç Yaralarının İyileşmesinin Mortalite Üzerine Etkisi: Retrospektif Çalışma
Pınar Gürün, Merve Güner Oytun, Serdar Ceylan, Meltem Gülhan Halil
124 - Basınç Yarası Önleme Protokolü: Yara oluşumunu önler mi?
Elif Karadağ, Semra Yıldırım, Demet Veyisoğlu
228 - Perioperatif dönemde basınç yaralanması riskinin değerlendirilmesi: Munro ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması
Tuba Şengül, Asiye Gül, Özge Yavuz
167 - Kronik Yarası Olan Hastalarda Malnutrisyonun Ve Vücut Kitle İndeksinin Yara Evresi, Braden Skoru Ve Yara İyileşmesi İle Olan İlişkisi
Ali Cihat Yıldırım, Canan Bulut Ayaz, Özlem Arık
196 - COVID-19 Pandemisi Basınç Ülserlerini Ne Derece Etkiledi?
İbrahim Tayfun Şahiner, Mehmet Berksun Tutan, Fatih Şahin, Murat Kendirci, Mustafa Tahir Özer
243 - COVID-19 Yoğun Bakım Ünitesi’nde Takip Edilen Hastalarda Basınç Ülseri Gelişim İnsidansı ve Olası Risk Faktörleri ile İlişkisi
Pelin Uğuz Hazır, Leyla Talan, Neriman Defne Altıntaş
200 - Torakanterik Basınç Yaralarının Pediküllü Vastus Lateralis-Anterolateral Uyluk Flebi ile Kapatılması
Burak Özkan, Süleyman Savran, Cem Aydoğan, Ahmet Çağrı Uysal, Mehmet Haberal
240 - Sakral Basınç Yarası Rekonstrüksiyonunda Kullanılan Farklı Flep Tiplerinin Ameliyat Sonrası Sonuçlar Üzerine Etkisi
Serhat Şibar, Kemal Fındıkçıoğlu, Kırdar Güney, Serhan Tuncer, Mehmet Sühan Ayhan
160 - Basınç Ülserlerinin Tedavisinde Plastik Cerrahın Rolü
Ömer Faruk Taner, Esat Tevfik Çevik, Şahin Çanakcı, İrem Eebrahimi Sadr Çanakcı, Nesrin Tan Başer
280 - Evre 4 Bası Yaralarının Perforatör Propellar Fleple Rekonstrüksiyonu
Reha Furkan Ekici, Nuh Evin, Ethem Güneren

18 ARALIK 2021, CUMARTESİ
08:30-10:30


08:30-08:50
08:50-09:10
09:10-09:30
09:30-09:50
09:50-10:10
10:10-10:30

OTURUM

Oturum Başkanları: Seher Demirer, Tahir Özer

-Yara iyileşmesi polarize ışık ile mümkün mü? - Jasmina Begiç
-Yara tedavisinde büyüme faktörleri - Gökay Terzioğlu
-Topikal oksijenize hemoglobin ile tedavi - Paul Chadwick
-COVID-19 pandemisi, yara ve hiperbarik oksijen tedavileri - S. Gamze Sümen
-Ayak ülserlerinin tedavisinde egzersizler ve ortez uygulamaları - Halil Uysal
-Yara tedavisinin geleceği için güzel beklentilerimiz var mı? - Chris Lessing

10:30-10:50 KAHVE ARASI
10:50-12:30


10:50-11:10
11:10-11:30
11:30-11:50

11:50-12:30

OTURUM

Oturum Başkanları: Erdal Anadol, Sadık Bilgiç

-İskemik topuk ülserlerinde ekstremiteyi kurtarmak - Giacomo Clerici
-COVID 19 ve vasküler komplikasyonlar - Hakan Uncu
-Ekstremiteyi kurtarmada İtalyan deneyimi - Luigi Uccioli

BU ZOR SORUYA CEVAP ARIYORUZ
Kritik diyabetik arteriyel ülserlerin tedavisinde:
-Vasküler cerrahi ameliyatları mı doğru tercihtir? - Murat Aksoy
-Endovasküler girişimler mi tercih edilmelidir? - Murat Canyiğit

12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-16:00


13:30-14:00

OTURUM

Oturum Başkanları: Ali Barutçu, Hakan Uncu

UYDU SEMPOZYUMU - PHARMAVITAL
-Kronik yara tedavisinde hiyalüronik asidin yeri - M. Giuseppina Onesti

14:00-14:20
14:20-14:40
14:40-15:00

15:00-15:20

15:20-16:00

-Yara tedavisi sürecinde ne kadar başarılı olacağımız histolojik olarak izlenebilir mi? - Oya Evirgen
-Deri mikrobiyotasını düzenlemek yara tedavisine katkı sağlar mı? – Pınar Yıldız
-Thalasemi hastalarında gelişen bacak ülserleri - Ali Barutçu
-Yapılan yanlış tedaviler ve sonuçları
-Flebolenfödem - Pınar Borman

VENÖZ ÜLSERLERDE HANGİSİ ETKİLİ?
Kompresyon tedavileri etkili - Fatih Yanar
Kompresyon dışı tedaviler etkili - Arda Çetinkaya

16:00-16:20 KAHVE ARASI
16:20-18:00


16:20-16:40
16:40-17:00
17:00-17:20

17:20-18:00

OTURUM

Oturum Başkanları: Tuğbay Tuğ, Cengiz Çetin

-Kronik yara tedavisinde ürün seçeneklerimiz - İlknur Kepenekci Bayram
-Negatif basınç tedavilerini ekstremitelerden başka nerelerde kullanıyoruz? - Tahir Özer
-Negatif basınç tedavilerinde hangi sünger, hangi basınç? - Kris Kieswetter

UZMANINA SORUYORUZ
Negatif basınç tedavisinde tercihimiz;
Çoğunlukla klasik olmalıdır - Cengiz Çetin
Çoğunlukla yıkamalı olmalıdır - Chris Lessing

18:10-19:10

SERBEST BİLDİRİLER

SALON 1 SALON 2 SALON 3

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 4
Oturum Başkanları:
Erdal Anadol, Murat Aksoy

215 - Arteriyel Ülserlerin Tedavisinde,Ekstremiteyi Kurtarıcı Perkütan Balon Anjiyoplasti Uygulamalarımız
Ertuğrul Filiz, Emre Can Çelebioğlu, Mehmet Sadık Bilgiç, Hakan Uncu
260 - Revaskülarizasyon ile Birlikte Diyabetik Ayak Ülserli Hastaya Yaklaşım ve Rekonstrüksiyon Yöntemlerimiz
Seçkin Aydın Savaş, Göksel Dağaşan
223 - Kronik Yara Tedavisinde Topikal Hemoglobin Kullanımı Deneyimimiz
Kadir Yağız Türker, Esra Çelebi, Hakan Uncu
102 - Koroner Bypass Sonrası Sternal Dehiscens Gelişen Dört Hastanın Analizi
Bilgen Can
265 - Yaradaki gizli tehlike; marjolin ülseri
Kandemir Cengaver, Ali Kıvanç Şahin, Çağla Çiçek, Gaye Filinte
225 - Pandemi Döneminde Kliniğimize Başvuran Enfekte Venöz Ülserli Hastaların Mikrobiyal Profili ve Tedavileri
S. Hazal Altınok, Cemile Sazak, Demet Şencan, Ebru Evren, Hakan Uncu
172 - Manuel Lenf Drenajının Venöz Ülser İyileşme Hızı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Nilüfer Kablan, Pınar Baştürk, Sevinç Bayer Erdoğan
279 - Akut Üst Ekstremite Yanıklarında Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyonun Eklem Hareket Açıklığı, Ağrı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Mine Seyyah, Semra Topuz

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 5
Oturum Başkanları:
Nilgün Ertaş, Tutku Soyer

89 - Ratlarda oluşturulan ikinci derece yanık modelinde subkutan bölgesel ozon tedavisinin yara iyileşmesi üzerine etkisi: Deneysel çalışma
Emre Karakaya, Aydıncan Akdur, Ebru Ayvazoğlu Soy, Coşkun Araz, Alev Ok Atılgan, Eda Özturan Özer, Tuğçe Şençelikel, Mehmet Haberal
116 - Kuersetin'in yanık staz zonu yaşayabilirliği üzerine etkisi; Deneysel Çalışma
Erkan Orhan, Mustafa Akyürek
153 - Periorbital bölge yanık sekellerinde klinik algoritmamız ve çıkış stratejilerimiz
Mehmet Tapan, Özlenen Özkan, Ömer Özkan
92 - Ağır yanıklı hastalarda akut böbrek hasarı gelişimini tahmin eden yeni bir model
Emre Karakaya, Aydıncan Akdur, Cem Aydoğan, Emin Türk, Cihat Burak Sayın, Ebru Ayvazoğlu Soy, Sait Can Yücebaş, Omar Alshalabi, Mehmet Haberal
111 - Yanık Merkezinde Tedavisi Yapılan Elektrik Yanıklı Hastaların Kronik Yaraya Dönüşümlerinin Değerlendirilmesi
Zeynep Irmak Kaya, Bülent Çağlar Bilgin
239 - Yanık Polikliniğinde Antimikrobiyal Hidrobalans Yara Örtüsü Tecrübemiz
Hesna Çevik, Mine Seyyah, Filiz Eker, Emine Yılmaz, Yıldız Denizcioğlu, Nesrin Gülhan, Zeynep Dereli, Gaye Filinte
276 - Haşlanma Yanıklarının Nadir Sebeplerinden Sıcak Su Torbaları
Murat Erkent, Cem Aydoğan, Cihan Fidan, Adem Şafak, Kübra Topuk, Lara Kavasoğlu

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 6
Oturum Başkanları:
Hakan Güzel, Filiz Öğce

84 - Diyabetli Bireylerin Diyabetik Ayak Risk Düzeyleri ve Risk Faktörlerinin İncelenmesi
Neşe Koçakgöl, Meryem Kılıç
138 - Diyabetik ayak ülserinin tedavisinde sınıflamaların karşılaştırılması
İsmail Sezikli, Murat Kendirci
147 - Diyabetik ayak amputasyon kararında ortalama trombosit hacmi ve nötrofil değerleri ne kadar önemlidir?
Rana Kapukaya, Ahmet Kapukaya, Burak Keklikçioğlu, Asena Ayça Özdemir
155 - Diyabetik Ayak Yarası Hastalarında C Reaktif Protein/Albumin Oranının Mortaliteyi Öngörmedeki Etkisi
Samet Şahin, Ahmet Erdoğan
165 - Diyabetik ayak ülseri tanısı ile minör amputasyonla ve amputasyonsuz tedavi edilen hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi
Barış Hazır, Bulut Hazır, İrem Hayta, Elif Hendek, Hakan Uncu
139 - Osteomiyelit Tanısı Alan Diyabetik Ayak Hastalarında Kültür Zamanlamasının Tedaviye Etkisi
Birhan Oktaş
218 - Diyabetik Ayak Ülseri ve Hemşirelik” Konulu Yayınların Bibliyometrik Analizi
Fadime Koyuncu, Hatice Ayhan

19 ARALIK 2021, PAZAR
08:30-10:00

08:30-09:1509:15-10:00

OTURUM-YARA BAKIMINI TARTIŞIYORUZ

Zor olgu 1
Oturum Başkanları: Zafer Ergül, Hakan Güzel
Sercan Karadağ, Hatice Küçüker, Cemile Sazak, Emine Uygun

Zor olgu 2
Oturum Başkanları: Fatih Yanar, Arda Çetinkaya
Simay Akyüz, Nilüfer Ban, Nilüfer Ertürk, Deniz Yahçi

10:00-10:40


10:00-10:20
10:20-10:40

OTURUM

Oturum Başkanları: Meltem Gülhan, Niyazi Karaman

-Peristomal komplikasyonların yönetimi - Ayişe Karadağ
-Geriatrik sendromlar yaraları nasıl etkiliyor? - Gözde Şengül Ayçiçek

10:40-11:00 KAHVE ARASI
11:00-11:40


11:00-11:20
11:20-11:40

OTURUM

Oturum Başkanları: Recep Pekcici, Buket Bayram

-Yoğun bakım hastalarında diyaliz ve kalp yetmezliği yara iyileşmesinde prognostik faktör müdür? - Defne Altuntaş
-Ameliyathane, yara oluşumunda etyolojik bir faktör olmamalıdır - Filiz Öğce

11:40-12:20


11:40-12:00
12:00-12:20

OTURUM

Oturum Başkanları: Aydan Köse, Mustafa Turan

COVID-19 döneminde yanık yaralarındaki tedavi stratejileri - Emre Karakaya
Yanık yaralarının değerlendirilmesi ve tedavide yeni ürünler - Cem Aydoğan

12:30

KAPANIŞ TÖRENİ

Top